« املاک همشهری »

مدیر: سعید زارع
تلفن تماس:

www.facemelk.com/hamshahri
« بوم و بنا گستر »

مدیر: سعید درویشان
تلفن تماس: 33515035-026

www.facemelk.com/darvishan
« گروه سرمایه گذاری پارسه »

مدیر: برهان فرهمند اصل
تلفن تماس: 34498314-026

www.facemelk.com/farahmand
« پارسه »

مدیر: علی محمد زارع
تلفن تماس: 3441555653929-026

www.facemelk.com/parse
« گروه سرمایه همشهری »

مدیر: سعید زارع
تلفن تماس: 34415060-026

www.facemelk.com/zare
« شرکت اذین طرح البرز »

مدیر: یوسف رهبر
تلفن تماس: 32749983-026

www.facemelk.com/rahbar
« گروه ساختمانی اطلس »

مدیر: محمد رضا زارع بنادکوکی
تلفن تماس: 34412224-026

www.facemelk.com/atlas
« دفتر ساختمانی ناصر خاکی »

مدیر: علی اکبر ناصر خاکی
تلفن تماس:

www.facemelk.com/naserkhaki
« گروه ساختمانی تقی پور »

مدیر: بهزاد تقی پور
تلفن تماس: 34441531-026

www.facemelk.com/taghipour
« مهندسین مشاور آذین طرح البرز »

مدیر: یوسف رهبر
تلفن تماس: 32749983-026

www.facemelk.com/ataco
« گروه سرمایه گذاری شربیانی »

مدیر: سید جعفر جلیل اذر شربیانی
تلفن تماس: 32220997-026

www.facemelk.com/sharabyani
« گروه ساخت اوا »

مدیر: امیر یعقوبی
تلفن تماس: 32542990-026

www.facemelk.com/ava
« اریانا »

مدیر: رضا طالبلو
تلفن تماس: 32209000-026

www.facemelk.com/ariana
« گروه ساختمانی تیوا »

مدیر: علی اصغر دانیالی
تلفن تماس:

www.facemelk.com/daniali
« گروه ساختمانی مرجانی »

مدیر: اصغر مرجانی
تلفن تماس: 34402061-026

www.facemelk.com/marjani
« مدرن سازان پایا »

مدیر: حمید مجدزاده خاندانی
تلفن تماس: 34202740-026

www.facemelk.com/msp
« گروه مهندسین پرویزی »

مدیر: کامران پرویزی
تلفن تماس: 32556917-026

www.facemelk.com/parvizi
« عمران و توسعه کستر »

مدیر: امیر حسین ورزنده
تلفن تماس: 34442405-026

www.facemelk.com/sofi
« اتنا سازه »

مدیر: سعید زارع
تلفن تماس: 34415556-026

www.facemelk.com/atena
« دفتر سازندگان همشهری »

مدیر: سعید زارع
تلفن تماس:

www.facemelk.com/atena2